همایش رایگان انتخاب رشته

 

ویژه اولیا و دانش آموزان

همایش رایگان انتخاب رشته توسط دکتر مجید محمودی مظفر روانشناس و کارشناس برنامه تلوزیونی.

چه رشته ای در دانشگاه متناسب با تیپ شخصیتی شماست؟

 

^