برنامه تلوزیونی کام شیرین با محوریت انتخاب درست و ازدواج آگاهانه روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ساعت 14 و 23:30 از شبکه دوم سیما روی آنتن میرود.

آقای دکتر مجید محمودی مظفر به عنوان کارشناس برنامه دربازه موضوعات زبان بدن ، شخصیت شناسی در ازدواج، معیارهای ازدواج، تفاوتهای زنان و مردان و بسیاری از نکات مهم در خصوص آشنایی و انتخاب همسر به عنوان کارشناس در این برنامه حضور دارند.

 

^