مرکز مشاوره راه فردا با مدیریت استاد مجید محمودی مظفر 

روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 

کارشناس برنامه تلویزیونی صبحی دیگر

با کادری مجرب از اساتید دانشگاه

مجوزهای مرکز مشاوره راه فردا:

1-مرکز مشاوره راه فردا با مجوز رسمی از نظام روانشناسی و مشاوره کشور

2-مجوز مرکز تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده از وزارت جوانان و نظام روانشناسی

3-دارای مجوز ISO 1015از شرکت URSانگلستان در زمینه روان شناسی و آموزش های روان شناسی

 

امکانات مرکز مشاوره راه فردا

 

1-سالن جهت برگزاری کارگاه های آموزشی با ظرفیت 25-30 نفر

2-اين مركز مشاوره مجهز به  بخش های کودک ، نوجوان ، ازدواج ،مشاوره فردی ، خانوادگی ، تحصیلی و شغلی ،  بخش کودک و نوروفیدبک ،  مرکزروان سنجي

 

 

 

 

 

 

     

^