سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران با همکاری سازمان نظام جوانان ، تعداد محدودی مرکز تخصصی جهت مشاوره خانواده در نظر گرفته اند. مرکز مشاوره راه فردا نیز از برگزیدگان این مراکز می باشد..

 مرکز مشاوره راه فردا با بهره مندی از اساتید بنام در زمینه مشاوره خانواده، برنامه ویژه جهت مشاوره روانشناسی قبل از ازدواج و همچنین مسائل خانوادگی ، تدارک دیده است.

طبق این برنامه، علاوه بر انجام تست های معتبر و مناسب در این زمینه، آموزش های لازم جهت ارتقاء کیفیت زندگی خانوادگی ، نیز در نظر گرفته شده است.

^