پشت صحنه برنامه تلویزیونی صبح دیگر

برنامه زنده صبحی دیگر در قالب جنگ صبحگاهی با حضور کارشناسان در حوزه های: علمی، ادبی، روانشناسی ، فرهنگی و دینی سعی در بالا بردن آگاهی مخاطبین دارد.

برنامه صبحی دیگر هر روز به غیر از ایام تعطیل راس ساعت 9:15  از شبکه آموزش سیما پخش می گردد.

دکنر مجید محمودی مظفر هر دوشنبه صبح بعنوان کارشناس بخش روانشناسی در این برنامه حضور دارند

^