گوش کردن

listening

شنیدن

hearing

گوش دادن مهارتی شناختی ست که در مغز اتفاق می افتد و فعالیتی ذهنی است

در حالی که شنیدن یک حالت فیزیولوژیک هست که در گوش اتفاق می افتد

گوش دادن با جمع کردن تمرکز و ارادی است در حالی که شنیدن غیر ارادی ست.

چگونه شنونده ی خوبی شویم:

  • برقراری ارتباط چشمی (طبق نظر روانشناسان ما هنگام صحبت کردن با دیگران بین 40 تا 60 درصد تماس چشمی برقرار می کنیم اما موقع گوش کردن به 80 درصد می رسد)
  • از پریدن میان حرف پرهیز کنید (حتی اگر حرفتان خیلی هم مهم هست آن را نگه دارید تا زمانی که حرف فرد تمام شود, اگر فکر می کنید ممکن یادتان برود بهتر است که کلمه ی کلیدی آن را یادداشت کنید)
  • انعکاس دادن به حرفهای فرد مقابل برای اینکه متوجه شود درکش می کنید یا برداشت از حرقش را بیان کنید که این دو مزیت ذارذ یکی اینکه متوجه می شوید که حرف و منظور طرفتان را فهمیدید و برداشت درست بوده دوم اینکه فرد می فهمد شما کامل به حرفش گوش داده اید.
  • به تشویق فرد برای ادامه ی صحبتش بپرازید (مثلا میان حرفهایش خب؟ میگفتی؟ درسته و کلماتی از این نظیر...)
  • به حرفهایش عکس العمل نشان دهید
  • عکس العمل  می تواند کلامی باشد یا غیر کلامی از طریق زبان بدن
  • به زبان بدن خود و فرد مقابل توجه کنید
  • از کارهایی که نشان دهنده ی بی تفاوتی هست پرهیز کنید (به طور مثال خیره شدن به چیزی دیگر,سرگرم شدن با گوشی,بازی کرن با هر شیء و هر چیزی که حس بدی در فرد مقابل ایجاد کند.)
^